این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای تمامی اشخاصی که قصد دارند بصورت حرفه ای در بازار سرمایه فعالیت کنند و یا قصد دارند در نهادهای مالی مشغول به…

مقررات آموزشی دوره

۱- کلیه دانشجویان موظف هستند از طریق منوی پروفایل، بخش «ویرایش»؛ نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل و به زبان فارسی وارد نمایند.…

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای کلیه مدیران بازاریابی، مدیران کسب و کار، مدیران شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و همچنین کلیه اشخاصی که علاقمند…

مقررات آموزشی دوره

۱- کلیه دانشجویان موظف هستند از طریق منوی پروفایل، بخش «ویرایش»؛ نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل و به زبان فارسی وارد نمایند.…