اساتید مدرسه کسب و کار رابین

مهدی حلاج
مهدی حلاج مربی کسب و کار
333-removebg-preview
سید یاسر مهرآور مربی بازار سرمایه
امیر خطیبی
امیر خطیبی مربی کسب و کار
دکتر کهنسال
حمیدرضا کهنسال مربی توسعه فردی
علیرضا والی
علیرضا والی مربی بازار سرمایه
ایمان مرادی
ایمان مرادی مربی رشته هنر
میرآخورلی
سمیه میرآخورلی مربی گرافیک
مهرخ عباسی
مهرخ عباسی مربی کسب و کار
montazeri final
سامان منتظری مربی بازار سرمایه