پروفایل

اطلاعات پایه

نام

واحد

نام خانوادگی

آموزش مدرسه کسب و کار رابین

نام کاربری

واحد آموزش مدرسه کسب و کار رابین

بیوگرافی

واحد آموزش مدرسه کسب و کار رابین
برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزشی مدرسه کسب و کار رابین
پاسخگویی و برطرف کردن مشکلات دانشجویان و اساتید