دوره

 • 8 جلسه

  چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

  اصول سرمایه‌گذاری، خرید دارایی در قیمت کمتر از ارزش واقعی و فروش بالاتر از ارزش واقعی است . برای این منظور باید توانایی محاسبه ارزش…
 • 3 جلسه

  دوره ارزش گذاری شرکت ها

  https://dl.rabinschool.ir/NAV.mp4 ارزش‌گذاری شرکت‌ها معمولاً یا مبتنی بر ارزش دارایی‌های آنهاست و یا بر اساس جریانات نقدی شرکت. شرکت‌های سرمایه‌گذاری از آنجا که بخش عمده دارایی…
 • 23 جلسه

  دوره جامع تجزیه و تحلیل بنیادی

  https://dl.rabinschool.ir/fundamental.mp4 تجزیه و تحلیل بنیادی عبارتست از بررسی همه جانبه یک (موضوع، فکر، کسب و کار) در سطح بین المللی، قاره ای، کشوری، استانی و…