دوره سوم معامله گری سهام

توضیحات دوره

شروع دوره از یکشنبه 12 تیرماه 1401 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 18:00 الی 20:00

20 ساعت آموزش
پشتیبانی در جلسات دوره
ترافیک نیم بها
3 ماه دسترسی به محتوا از شروع دوره
جلسات آموزشی
جلسات ضبط شده 10 قسمت 15:22:53
جلسه اول ویدیو 01:31:19

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه دوم ویدیو 01:32:43

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه سوم ویدیو 01:29:53

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه چهارم ویدیو 01:30:27

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه پنجم ویدیو 01:39:40

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه ششم ویدیو 01:33:42

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه هفتم ویدیو 01:30:13

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه هشتم ویدیو 01:29:51

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه نهم ویدیو 01:31:03

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه دهم ویدیو 01:34:02

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.