دوره جامع تحلیل بنیادی (آنلاین)

توضیحات دوره

شروع دوره از پنج شنبه 16 آذر ماه 1402 روزهای پنجشنبه از ساعت 14 الی 17

24 ساعت آموزش
پشتیبانی در جلسات دوره
ترافیک نیم بها
1 ماه دسترسی به محتوای دوره

برای ورود به کلاس از بخش جلسات آموزشی اقدام نمایید.

 

جلسات آموزشی
جلسه آنلاین 1 قسمت 03:00:00
ورود به کلاس آموزشی آنلاین 03:00:00

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسات ضبط شده 10 قسمت 19:32:53
جلسه اول ویدیو 02:12:23

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه دوم ویدیو 02:00:04

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه سوم ویدیو 02:18:14

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه چهارم ویدیو 02:06:50

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه پنجم ویدیو 01:53:40

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه ششم ویدیو 02:02:15

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه هفتم ویدیو 00:54:32

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه هشتم ویدیو 01:52:53

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه نهم ویدیو 02:12:02

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.

جلسه دهم برگزار نشده 02:00:00

جهت مشاهده محتوای این درس باید در این دوره ثبت نام کنید.