نمایش دادن همه 3 نتیجه

دوره معامله گری سهام

دوره چهارم معامله گری سهام

سید یاسرمهدی مهرآور سید یاسرمهدی مهرآور
0 20:00:00
30,000,000 ریال
دوره معامله گری سهام

دوره سوم معامله گری سهام

سید یاسرمهدی مهرآور سید یاسرمهدی مهرآور
12 20:00:00
25,000,000 ریال

وبینار بازار سرمایه؛ عملکرد و چشم انداز

مدرسه کسب و کار رابین
12 2:00:00
5,000,000 ریال