نمایش دادن همه 4 نتیجه

دوره تجزیه و تحلیل تکنیکال

دوره تجزیه و تحلیل تکنیکال

علیرضا والی
32 06:40:47
3,500,000 ریال
دوره جامع تحلیل بنیادی (آنلاین)

دوره جامع تجزیه و تحلیل بنیادی

سید یاسرمهدی مهرآور سید یاسرمهدی مهرآور
96 21:12:25
9,750,000 ریال

کارگاه ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری

علیرضا والی
17 02:12:42
1,500,000 ریال