نمایش دادن همه 4 نتیجه

دوره تجزیه و تحلیل تکنیکال

دوره تجزیه و تحلیل تکنیکال

علیرضا والی
31 06:40:47
7,000,000 ریال
دوره تجزیه و تحلیل بنیادی

دوره جامع تجزیه و تحلیل بنیادی

سید یاسرمهدی مهرآور سید یاسرمهدی مهرآور
94 21:12:25
7,500,000 ریال

کارگاه ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری

علیرضا والی
17 02:12:42
5,000,000 ریال