سبد خرید

    محصول قیمت تعداد جمع جزء
× تکنیکال بنیادی تحلیل سهام چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ (تجزیه و تحلیل بنیادی)  ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال ۱ ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال (شامل مالیات بر ارزش افزوده)

جمع کل سبد خرید

جمع جزء ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال (شامل مالیات بر ارزش افزوده)
مجموع ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال (شامل ۸۵۵,۰۰۰ ریال مالیات بر ارزش افزوده)