سبد خرید

    محصول قیمت تعداد جمع جزء
× آموزش تدوین با نرم افزار پریمیر دوره آموزش تدوین با نرم افزار پریمیر (مقدماتی)  ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال ۱ ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال (شامل مالیات بر ارزش افزوده)

جمع کل سبد خرید

جمع جزء ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال (شامل مالیات بر ارزش افزوده)
مجموع ۱۰,۳۵۵,۰۰۰ ریال (شامل ۸۵۵,۰۰۰ ریال مالیات بر ارزش افزوده)