پیرو پرسش مکرر شما عزیزان در خصوص برگزاری دوره آموزش تحلیل بنیادی به صورت حضوری، به اطلاع می رساند جناب آقای مهرآور تا پایان سال جاری هیچ دوره حضوری برگزار نخواهند کرد. همچنین با توجه به جایگاه ایشان بعنوان مدیرعامل مدرسه کسب و کار رابین، هرگونه دوره آموزشی صرفاً توسط مدرسه رابین برگزار شده و اطلاع رسانی از طریق سایت و صفحه رسمی مدرسه کسب و کار رابین در اینستاگرام خواهد بود.

با عنایت به اعلام استاد مهرآور مبنی بر تهیه دوره جامع تجزیه و تحلیل بنیادی توسط مدرسه کسب و کار رابین و ارائه آن در سایت مدرسه با استاندارد دوره مجازی، هرگونه فیلم های آموزشی مربوط به دوره های حضوری ایشان که فاقد استاندارد لازم بمنظور آموزش مجازی هستند، از درجه اعتبار ساقط بوده و مورد تائید ایشان نیست.

لذا از شما همراهان درخواست می شود اطلاعیه‌های مربوط به دوره های آموزشی استاد مهرآور را صرفاً از طریق شبکه های مجازی مدرسه رابین که در سایت درج گردیده و یا از طریق سایت مدرسه دنبال نمایند.

 

روابط عمومی مدرسه کسب و کار رابین